Interventieteamtraining

Een interventieteam wordt gevormd om de veiligheid te versterken door een aanpak te bieden voor (potentiële) agressiesituaties die de dagelijkse praktijk ontstijgen.. Het is een kans om uw personeel, cliënten, opdrachtgevers, burgers dan wel scholieren en hun ouders te laten zien dat leefbaarheid en hun veiligheid serieus worden genomen.

Een interventieteam komt in actie bij escalatie van diverse situaties die het gevolg zijn van bijvoorbeeld een conflict tussen twee partijen. Het uitgangspunt bij het interventieteam is altijd relatieherstel. De leden van een interventieteam leren een goede inschatting van de situatie te maken, met in achtneming van de veiligheidsnormen binnen de organisatie. Het interventieteam leert om zoveel mogelijk fysiek contact te vermijden. 

Resultaat

  • Uw medewerkers leren de-escalerende gesprekstechnieken en gedrag
  • In staat zijn conflictsituaties te controleren en reguleren
  • Voorkomen van fysiek geweld 
  • Bieden van een veilige werk- en of leeromgeving