Huisbezoeken

Het afleggen van een veilig huisbezoek is niet altijd even vanzelfsprekend. Normen en waarden lijken te vervagen en zeker in de eigen woonomgeving kunnen mensen zich sneller laten gaan. De training Veilig huisbezoek is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig huisbezoeken aflegt en daarbij te maken krijgt met agressief/ongewenst gedrag. Een kleine tegenvaller kan voor mensen aanleiding zijn zich op een agressieve manier af te reageren en daarop reageren kan lastig zijn, zeker in de woonomgeving van de ander. Tijdens deze training leert uw medewerker een huisbezoek zo veilig mogelijk te houden..

Deze training is bedoeld voor mensen die tijdens de uitoefening van hun beroep regelmatig bij mensen thuis komen en daarbij te maken krijgen met agressiviteit bij klanten, patiënten of cliënten. Horecamedewerkers, personeel van een energieleverancier, van een incassobureau, gemeentelijke instelling, een postbezorgbedrijf of bijvoorbeeld de thuiszorg, de unieke samenstelling van deze training zorgt ervoor dat hij bijzonder effectief is voor alle beroepen.

Doel van de training:

  • Inzicht hebben in de verschillende soorten agressie
  • Het verkrijgen van inzicht in eigen gedrag
  • De eigen persoonlijke grenzen kennen en deze ook weten te hanteren naar anderen toe
  • Een huisbezoek veilig weten voor te bereiden
  • De veiligheid van een ruimte kunnen inschatten