GEWELD VOORKOMEN

Agressie komt op vele plaatsen voor. Elk bedrijf en elke overheidsorganisatie kan te maken krijgen met agressie van klanten of cliënten. Dat kan verbale agressie zijn, maar ook fysieke bedreiging. Ook  tussen collega’s onderling kan de sfeer onveilig zijn – niet alleen door agressie, maar ook door pesten, schelden of intimidatie.

Conflicten kunnen snel escaleren, soms zelfs zonder dat u het ziet aankomen. Om geweld te voorkomen, is het van belang om de signalen snel te herkennen en te kunnen de-escaleren. Voorkomen is immers beter dan genezen.

OMGAAN MET AGRESSIE

Organisaties die hier slim mee omgaan, slagen erin om stress te voorkomen, het werkplezier te vergroten en het ziekteverzuim omlaag te brengen. Want om goed te kunnen functioneren, is het essentieel dat medewerkers zich veilig voelen.

In onze trainingen ‘Omgaan met agressie’ leren wij uw medewerkers op conflicten te anticiperen. Wij leren professionals hoe ze agressief gedrag kunnen herkennen en escalatie kunnen voorkomen. Daarbij gebruiken we technieken waarmee zij zelf op professionele wijze de regie over de situatie houden en hoe zij stevig in hun schoenen komen te staan. Uw medewerkers zijn in staat de controle te houden en kunnen effectief omgaan met situaties die binnen uw  organisatie kunnen voorkomen.

RISICO’S

Onze trainingen zijn bedoeld voor iedereen die tijdens het werk te maken kan krijgen met agressie of geweld. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld zorg-, horeca-, winkel- of baliemedewerkers. Elke beroepsgroep of branche brengt eigen risico’s met zich mee en vraagt om een andere aanpak. Een medewerker in de groenvoorziening van de gemeente heeft vaak met een andere vorm van agressie te maken dan iemand die werkzaam is in een winkel. 

Bureau Plaats Delict geeft trainingen ‘Omgaan met agressie’ en heeft ervaring met nagenoeg alle beroepsgroepen. Afhankelijk van uw situatie/behoefte bieden wij altijd trainingen op maat.

OVER ONS

Bureau Plaats Delict traint organisaties, gemeenten en medewerkers in diverse branches op agressie en weerbaarheid. Door maatwerktrainingen aan te bieden in het omgaan met en het voorkomen van agressie/ongewenst gedrag zorgen we voor meer veiligheid, assertief gedrag en verbeterde communicatie.

Professioneel optreden bij agressief gedrag loont. Niet alleen medewerkers varen daar wel bij, ook de agressor zelf heeft baat bij een goede benadering. Door te leren om sterker te staan in het omgaan met agressief gedrag neemt de ernst van incidenten af en kan agressief gedrag worden omgebogen en begrensd worden naar acceptabel gedrag.

We zijn een landelijk opererende organisatie en kunnen u dus overal in Nederland van dienst zijn.

Paul van Wijnen heeft als agent in Rotterdam en later als pedagogisch medewerker in een justitiële jeugdinrichting in Breda veel ervaring opgedaan in het omgaan met verbale en fysieke agressie. Hierdoor kan hij zich goed verplaatsen in de verschillende rollen die hij speelt als trainer en trainingsacteur. In zijn werk als projecteider en later als accountmanager heeft hij gemerkt hoe men reageert op verschillende gespreks- en benaderingstechnieken. Deze ervaring heeft hij meegenomen in zijn latere werk als trainingsacteur en trainer voor opdrachtgevers als: Defensie, justitie, politie, NS, Prorail, RBO en verschillende gemeenten door het hele land.

WERKWIJZE

Bureau Plaats Delict levert altijd maatwerk. Een training die specifiek is toegespitst op uw organisatie en medewerkers. Om ervoor te zorgen dat de training op de best mogelijke manier aansluit maken wij graag eerst kennis met u en uw organisatie.

Wij inventariseren de behoefte en uw wensen in een kennismakingsgesprek. De deelnemers krijgen vooraf een intakeformulier dat als input dient voor de training.

Tijdens de training worden theorie en praktijk regelmatig afgewisseld. Door een interactieve setting te creëren gaan de deelnemers actief aan de gang met diverse praktijkgerichte opdrachten. De programmaonderdelen bestaan uit herkenbare en duidelijke praktijkvoorbeelden. Door middel van rollenspelen, en de inzet van een trainingsacteur (optioneel), wordt de dagelijkse praktijk gesimuleerd.

TRAININGSACTEUR

Onze ervaren acteurs, zullen praktijksituaties in scene zetten waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen. De meerwaarde van de inzet van een trainingsacteur is dat het uw medewerkers de mogelijkheid geeft in een ‘spiegel’ te kijken en dat zij zien hoe gedrag op een ander over kan komen. Ook zorgen de acteurs ervoor mogelijk ongemak bij rollenspellen weg te nemen.

RESULTAAT

Uw medewerkers leren:

– effectief omgaan met verschillende vormen van agressie
– verschillende soorten agressie tijdig herkennen of zelfs ombuigen
– inzicht krijgen in verschillende gedragsstijlen
– agressie- en angstsignalen bij zichzelf herkennen
– bewust te worden van de invloed van hun eigen gedrag en handelen tijdens agressievolle situaties hun grenzen te bewaken
– grip te krijgen op emotioneel en agressief gedrag

WELKOM BIJ PLAATS DELICT

Wilt u meer informatie over onze trainingen? Wij helpen u graag verder. Vul het contactformulier in of neem telefonisch contact op met Paul van Wijnen op nummer 06 30166562

Ja, ik wil graag meer informatie over het (de) volgende onderwerp(en)!